tu gde noći si mi krala

ja prisvajao sam dane.


30.12.2017.

Stvarno sada, kako da preživiš kada nekoga povrediš? Povredio si ga da bi spasio sebe. Ljudi su zaista u svojoj suštini odvratni. Treba da nestanemo. Treba da nas zakonom zabrane.

Kako preživiš kada nekoga oštetiš? Kada nekoga gurneš u provaliju, a držao se čvrsto za tvoje ruke? U njih ulagao nadu. Kako preživiš kada nekoga razneseš? Ne znam, kako uspeš da preživiš kada od nekoga odeš?